Het woonhuis is in 1973 gebouwd en nog in originele staat.

Bestaand maaiveld.

Bestaande verdieping.

Concept aanbouw verdieping.

Naast de woonkamer met een ruim en open karakter, is er behoefte aan nog een ruim verblijf. Het voorstel is om de slaapkamer op de verdieping uit te bouwen. Niet langer zal de functie en het gebruik van de kamers bepalend zijn, maar hun ruimtelijke samenhang. De nadruk ligt nu op het eigen en specifieke karakter van de kamers.

De aanbouw zal een tegenhanger zijn van de sterk op de tuin gerichte woonkamer. Door juist afstand te nemen van de tuin, en meer op de omgeving en de lucht gericht te zijn.

Schets noordzijde.

Schets westzijde.