photography BG

Architekt Chris Scheen over het ontwerp.

Huis = Poortgebouw.

Het is zowel een scheiding als een verbinding tussen straat en hof, tussen publiek en collectief domein. De hoofdas poort/hof is zwaar aangezet door de combinatie van symmetrie-as, zicht-as en entree-as. De hoofdas geeft hierdoor een sterke samenhang tussen de verschillende onderdelen en dramatiseert de onderlinge relaties.

De hof.

De galerij verleent de hof een dubbelzinnig karakter doordat ze zowel met een boerenerf als met een kloostergang geassocieerd kan worden. De hof als werkruimte voor het maken van kunst, als ambacht en als cultuuruiting.

Gevelcompositie.

In de compositie van de gevels krijgt de bovenverdieping een meer informeel karakter door asymmetrische plaatsing van de muuropeningen. Het toegangshek is wat dat betreft zeer dubbelzinnig. Het sluit het collectieve deel van de straat af, maar geeft er wel zicht op. De a-symmetrie legt een verbinding met de bovenverdieping, het smalle deel van het hek duidt op toegankelijkheid.

Articulatie hoofdas.

In de poort vormen de raampjes een dwars-as die als zicht-as de gastenkamers met elkaar verbindt. Diagnale assen verbinden de gastenkamers met de hof. Daarna wordt de symmetrie doorbroken door de trap, de verbinding tussen hof en bovenverdieping, tussen de collectieve ruimte beneden en de privé-ruimtes boven. De hoofd-as loopt niet dood doordat ze als het ware wordt opgevangen door de U-vormige omloop.

Ouagadougu Januari 1931. Luchtfoto gemaakt door Zwitserse piloot en fotograaf Walter Mittelholzer (1894-1937).

Tiébélé Januari 2015. Woning voor ongetrouwde jongens, foto BG.